สินเชื่อธุรกิจSME

sme

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการไทย SME เพราะเป้าหมายต้องไปให้ถึง เราพร้อมเป็นเพื่อนรู้ใจช่วยธุรกิจคุณในการขอ
สินเชื่อธุรกิจ เพื่อธุรกิจรายย่อย สร้างเงินทุนและขยายธุรกิจ

หน้าที่หรือภาระกิจหลักของเรา

เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เราให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจ ท่านเจ้าของกิจการแต่ละประเภทที่ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน ต่อเติมขยายกิจการ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ
เราเป็นตัวแทนในยื่นขอสินเชื่อธุรกิจให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ sme เท่านั้น วงเงิน 1ล้าน-500ล้าน ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนในกิจการ และบริการจัดการโครงสร้างทางการเงิน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การจัดโครงสร้างทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ และการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในแวดวงการเงิน ที่จะช่วยเกื้อหนุนและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าบริษัทเราชื่อ บริษัทพนักพิง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด เราจะเสนอบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ บริการและผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายรูปแบบ อาทิสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme สินเชื่อเงินสด วงเงินพร้อมใช้ในรูปแบบบัตรกด บัตรเครดิต โอดี เสริมสภาพคล่อง จัดหาหลักทรัพย์สำหรับใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ บริการเขียนแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อ จากประสบการณ์มืออาชีพจากสถาบันการเงินโดยตรง ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ และสินเชื่อเครื่องจักร

ยืดหยุ่นวงเงิน เลือกผ่อนได้ สามารถจัดข้อเสนอพิเศษให้คุณ โดยมีวงเงินสินเชื่อ และหลักประกันที่ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะสม ตามความต้องการของคุณ ภายใต้แนวทาง และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดตามความเหมาะสมที่สุด

บริษัทพนักพิง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด คือตัวแทนจัดหาสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme อันดับหนึ่งในไทย ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D)สินเชื่อเพื่อเครื่องจักร สำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ทุกขนาดในระบบมาตรฐานบริษัท ไม่ว่าจะเป็น

สินเชื่อระยะยาว
บริการสินเชื่อsmeเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร อาทิ อาคารสถานประกอบการ ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน หรือซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ฯลฯ ชำระคืนเป็นรายเดือน และมีกำหนดระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สินเชื่อระยะสั้น
บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจเป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจของท่าน อาทิ การขยายกิจการ การลงทุน การซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์สำนักงาน และการจ่ายค่าแรงให้พนักงาน ฯลฯ

• วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สินเชื่อที่สามารถเบิกเงินเกินบัญชีในจำนวนที่ตกลงกันไว้ เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยใช้บริการผ่านเช็ค
• เงินกู้ระยะสั้นโดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจด้วยเงินกู้ระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 120 วัน โดยใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบการขอกู้

ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อกับธนาคารต่างๆวงเงินสูง

สนใจข้อมูลสินเชื่อขยายธุรกิจ SME คลิกเพื่อรับดอกเบี้ยถูก

บริษัท พนักพิง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
Panakping corporation Co.Ltd
ที่อยู่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม
ติดต่อทีมงาน คุณ แม็ค 081-911-6519 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ข้อดีในการใช้บริการกับเรา
1.ให้คำปรึกษาก่อนยื่นดำเนินการขอสินเชื่อ
2.จัดเตรียม เอกสาร เพื่อให้แบงค์ อนุมัติง่าย
3.รู้ผลรวดเร็ว ทันใจ
4.โอกาสอนุมัติสูง

5.ดอกเบี้ยต่ำ

ติดต่อทีมงาน คุณ แม็ค 081-911-6519 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
ผู้ดูแล และเป็นที่ปรึกษา เพื่อให้กลุ่มลูกค้า ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามต้องการ

 

การเตรียมพร้อม ก่อนขอสินเชื่อ

– ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเอง เช็ค BURO ก่อนขอสินเชื่อ

– ควรเดินบัญชีให้มีเงินโชว์/เข้า/ออก เยอะๆ หรือมีเงินเข้าเป็นก้อนแล้วเวลาออก ควรจะทยอยออกไม่ควร ออกหมดภายในวันเดียวกัน / หรือเดินบัญชีให้เยอะที่สุดในระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด

-ไม่ควรก่อหนี้เยอะก่อนยื่นเอกสารขอสินเชื่อ เช่น ซื้อบ้าน , สมัครบัตรเครดิต หรือซื้อ/ผ่อนรถยนต์

-จดทะเบียนการค้าเกิน 2 ปี ขึ้นไป

– รวดเร็วทันใจ สามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว หลังจากที่ยื่นเอกสารครบถ้วน 7 – 14 วันทำการ

โอกาสที่อนุมัติสูง

– ดูเครดิต การจ่ายตรง ดี/ไม่ดี ประวัติชำระต้องดี

– ดูภาระหนี้ ไม่ควรเกิน80% ของรายได้

– ดูธุรกิจที่ทำ ว่าตรงกับธนาคารต้องการหรือเปล่า (ตรงนี้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่081-911-6519)

– ดูเงินหมุนเวียน 6 เดือนล่าสุด

– ดูหุ้นส่วน ถ้ามีหุ้นเยอะ ก็จะมีโอกาสสูง

– ต้องมีประวัติ BURO 1 ปีขึ้นไป (เช่น ถือ บัตรเครดิต , สินเชื่อ , บ้าน , รถ)

– ชำระคืน เลือกระยะยาวได้ ตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

*บุคคลธรรมดา ที่จะทะเบียนการค้าหรือนิติบุคคล
*มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
*มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่เคยมีประวัติ Black List หรือปรับโคร้างสร้างหนี้
*ยินยอมให้ธนาคาร ตรวจสอบเครดิต BURO
*มีรายได้หรือเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 1,000,000 บาท ต่อ / เดือน       หรือ มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน บ้านหรือที่ดิน
เอกสารเบื้องต้นในการขอสินเชื่อ

* สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / หรือใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
* หนังสือรับรองพร้อมวัตถุประสงค์จากกระทรวงพาณิชย์ / ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น
* ทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์
* สำเนาทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
* Statement ย้อนหลัง 6 เดือน / OD / กระแสรายวัน
* แผนที่ ที่ร้าน/ที่ออฟฟิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คลิกเลยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินวงเงินให้

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้กอบการ SME Call Center 081-911-6519 คุณแม็ค

Get Widget