สินเชื่อธุรกิจSME

SME

สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการไทยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ธุรกิจเพื่อธุรกิจ

หน้าที่หรือภาระกิจหลักของเรา

ที่ปรึกษาเป็นทางการเงินเราให้บริการแนะนำให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจท่านเจ้าของกิจการแต่ละออกประเภทที่ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินต่อเติมขยายกิจการประสบปฐมวัยในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การดำเนินธุรกิจ
เราเป็นตัวแทนในห้างหุ้นส่วนจำกัดยื่นขอสินเชื่อธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการเฉพาะวงเงิน 1 ล้าน -500 ล้านขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานหมุนเวียนในกิจการและบริการทางการเงินที่สร้างขึ้นทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าการจัดโครงสร้างทางการเงินใน รูปแบบใหม่และการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพเรายังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในแวดวง เราจะเสนอบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิผลบริการและผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายรูปแบบเหมือนเสียงเรียกเข้า เพื่อธุรกิจ sme สินเชื่อเงินสดวงเงินพร้อมใช้งานในรูปแบบบัตรเครดิตเพื่อใช้เป็นหลักในการขอ ินเชื่อบริการเขียนแผนธุรกิจเพื่อยื่นขอสินเชื่อจากประสบการณ์มืออาชีพจากสถาบันการเงินโดยตรงให้บริการสินเชื่อธุรกิจ SME สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อเครื่องจักร

เลือกวงแหวนให้คุณได้โดยมีวงเงินสินเชื่อและหลักเกณฑ์ที่สามารถปรับใช้ตามความต้องการของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระบบ บริษัท ไม่น่าจะเป็น

ให้เช่าระยะสั้น
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไปจนถึงวันที่ที่กำหนด

สินเชื่อ
เพื่อธุรกิจขนาดใหญ่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

•วงแหวนเบิกเกินบัญชี (O / D) สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (O / D) สินเชื่อเพื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ให้กับธุรกิจด้วยการใช้เวลาในการรอ 120 วันโดยใช้งบดุล

ให้คำปรึกษาการขอสินเชื่อกับธนาคารต่างๆวงเงินสูง

สนใจข้อมูลสินเชื่อขยายธุรกิจ SME คลิกเพื่อรับความสนใจ

บริษัท
พาราไดซ์พาร์ค จำกัด
ที่อยู่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ถนนรัชดาภิเษกแขวงสามเสนนอกเขตห้วยขวางกทม.
081-911-6519 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ข้อดีในการ
ขอสินเชื่อ 1. ให้คำปรึกษาก่อนยื่นคำร้องขอสินเชื่อ
2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ได้คำร้อง
3. ง่าย4. รู้
สูงทันใจ

5. ดอกเบี้ยต่ำ

ติดต่อทีมงานคุณแมค 081-911-6519 ผู้ให้คำปรึกษาด้านการเงิน
และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ลูกค้ากลุ่มได้รับวงเงินสินเชื่อตามต้องการ

 

การเตรียมพร้อมในการขอสินเชื่อ

ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเองเช็ค BURO ก่อนขอสินเชื่อ

- ควรเดินบัญชีให้มีเงินแสดง / เข้า / ออกเยอะ ๆ หรือมีเงินเข้าเป็นก้อนแล้วเวลาออกจากที่คาดว่าจะออกนอกชายฝั่งภายในวันเดียวกัน / หรือเดินบัญชีให้มากที่สุดในระยะเวลา 6 เดือนล่าสุด

- รับสมัครสินเชื่อบัตรเครดิตหรือซื้อ / ผ่อนรถยนต์

- การจดทะเบียนการค้าเกิน 2 ปีขึ้นไป

- รวดเร็วทันใจสามารถทราบผลการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วเมื่อผ่านเอกสาร 7 – 14 วันทำการ

โอกาสที่อนุมัติสูง

- ดูรายละเอียดต้องแน่ใจ

- ดูรายรับไม่เกิน 80% ของรายรับ

(ตรงนี้ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ 081-911-6519)

- ดูเงินหมุนเวียน 6 เดือนล่าสุด

- ดูมีเยอะมาก

- ต้องมีประวัติ BURO 1 ปีขึ้นไป (เช่นบัตรเครดิต, สินเชื่อ, บ้าน, รถ)

- ชำระคืนความยาวตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

* บุคคลธรรมดาที่จะลงทะเบียนการค้าหรือนิติบุคคล
* มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
* มีประวัติทางการเงินที่ดีไม่เคยมีประวัติ Black List หรือปรับโคร้างสร้างหนี้
* ยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิต BURO
* มีรายรับหรือประมาณ 1,000,000 บาทต่อเดือนหรือขอรับ
สินเชื่อ

* สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / ใบอนุญาตใบแทนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
* สำเนาหนังสือรับรองพร้อมกับข้อมูลของกระทรวง
พาณิชย์
* สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20) )
* คำชี้แจงย้อนหลัง 6 เดือน / OD / รายได้ประจำวัน
* แผนที่ที่ร้าน / ออฟฟิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินวงเงินให้

ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ SME Call Center 081-911-6519 คุณแม็ก

Get Widget