สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส

สิทธิประโยชน์

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส เป็นสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ให้สำหรับกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดาและเจ้าของกิจการ

ลูกค้าได้รับเงินก้อนโอนเข้าบัญชีและชำระคืนโดยการแบ่งจ่ายรายเดือนเดือนละเท่าๆ กันตามระยะเวลาการผ่อนชำระที่ลูกค้าเลือก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาทขึ้นอยู่กับการพิจารณาและคุณสมบัติของผู้สมัคร

อัตราดอกเบี้ยคำนวณแบบลดต้นลดดอก

สินเชื่อส่วนบุคคลธนชาต แฟลช พลัส เป็นสินเชื่อบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย

รับเงินโอนได้ภายใน 2 วันทำการนับจากวันอนุมัติ

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้ 21.5%-28%

 

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 20,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget