“ สินเชื่อส่วนบุคคล “ ตอนที่1 คือ

“ สินเชื่อส่วนsafe_imageบุคคล “ เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้อะไรในการค้ำประกัน  วงเงินอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของรายได้

เมื่อได้รับการอนุมัติ ก็จะมีการโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญฃีของบุคคลนั้นๆ

การอนุมัติ จะขึ้นอยู่กับหลายเหตุผลประกอบกัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสาร ต้องครบถ้วน คุณสมบัติลูกค้า

ต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด  และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ลูกค้าต้องไม่มีประวัติค้างชำระ หรือ  ชำระล่าช้าเกินกว่า

ที่กำหนด  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือแม้กระทั่งการผ่อนสินค้ากับทุกๆสถาบัน  เพราะสิ่งเหล่านี้

จะทำให้สินเชื่อดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ  และลูกค้าสามารถสมัครเข้ามาใช้บริการสินเชื่อได้ใหม่ หลังจาก  6

เดือนไปแล้ว แต่ทั้งนี้ลูกค้าเองต้องมีการชำระค่างวดดังกล่าวเป็นปกติแล้วเท่านั้น

Get Widget