สินเชื่อเกียรตินาคิน

เกียรตินาคิน2

 

สินเชื่อเกียรตินาคิน  

 โปรใหม่ต่ำสุด 13.99% * ผ่อนนานตลอดระยะเวลา  12-60เดือน 

  • สินเชื่อ เกียรตินาคิน (Personal loan)  วันนี้รับ Promotion ” สินเชื่อบุคคล เกียตรินาคิน  

  • ดอกเบี้ยพิเศษ 13.99% ต่อปี เลือกผ่อนได้ตั้งแต่12 เดือน สูงสุด 60 เดือน”

  • ฟรี! ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์

  • สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนเท่านั้น

  • โปรโมชั่นเริ่มแล้ววันนี้ โทรสมัครเลย

 

และได้รับวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฎิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารเท่านั้น

  • โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัด ชำระหนี้ตามยอดเงินคงค้างและคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด

  • กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาภายใน 6เดือนแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 5% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

  • หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 26% ต่อปีสำหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 26% ต่อปี

สมัครออนไลน์ได้ที่

 

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ สินเชื่อเกียรตินาคิน     หรือฝ่ายบริการลูกค้า     โทร.081-911-6519***

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน  

o             พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

o             อายุ 20 – 60 ปี

o             รายได้ประจำเฉลี่ย 20,000 บาท/ เดือน

o             อายุงาน 4 เดือนขึ้นไปหรือผ่านโปรแล้ว

***DBR สูงสุดไม่เกิน85%

***โดยDBR =ค่างวดสินเชื่อที่สมัคร + ภาระหนี้ในncb +ภาระหนี้สวัสดิการ / รายได้

***ประวัติที่ดีใน NCB ไม่ต่ำกว่า12เดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเกียรตินาคิน  

o             สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

o             สลิปเงินเดือน  หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง  (ระบุเงินเดือนตำแหน่งงานและอายุงาน) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

o             สำเนาบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

o             สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

o             อายุ 20 – 60 ปี

o             รายได้ประจำเฉลี่ย 400,000 บาท/ เดือน

o             จดทะเบียนดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร

o             สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

o             สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/ นิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

o             สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

o             สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

ทุกความต้องการทางการเงิน เรามีคำตอบให้คุณเสมอ มาปรึกษาและใช้บริการสินเชื่อจากเรา ธนาคาร เกียรตินาคิน   ที่พร้อมด้วยบริการสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อคุณ มีปัญหาอย่ารอช้า มาหาเราแล้วคุณจะพบคำตอบ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ  แนะนำเพื่อนเรามีค่าตอบแทนด้วยค่ะ

*** ติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคารเกียรตินาคิน   โทร.081-911-6519***

อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ ดังนี้

วงเงินอนุมัติ                              อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี )

20,000 – 150,000                24%

150,001 บาทขึ้นไป                 21%

***ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)

***ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 250 บาท/รอบบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระโดยหักบัญชีธนาคารเกียรตินาคิน : ไม่เรียกเก็บ

ชำระที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารเกียรตินาคิน : ไม่เรียกเก็บ

ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารอื่น 15-30 บาท/ครั้ง

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget