สินเชื่อเจมันนี่ ดอกเบี้ย 1.1%ต่อเดือน

สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเจมันนี่

ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย

สินเชื่อเจมันนี่ อัตราดอกเบี้ยเเบบคงที่   1.1%     ต่อเดือน 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเจมันนี่ดอกเบี้ย                          0.65% ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของสินเชื่อเจมันนี่            0.45% ต่อเดือน

                                                                                 รวม    =    1.1%     ต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. อายุ 20-55 ปีบริบูรณ์ (ณ วันที่สมัคร)
  2. รายได้ประจำ 7,000 บาทขึ้นไป
  3. พนักงานประจำ อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
  4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานที่ติดต่อได้
  5. มีสัญชาติไทย

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
  2. เอกสารเเสดงรายได้

รับเงินเดือนผ่านธนาคาร

            3.สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง ไม่เกิน 2 เดือน พร้อมสำเนาบัญชีเงินเดือนธนาคาร ย้อนหลัง  3เดือนล่าสุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)  รับเงินเดือนโดยไม่ผ่านธนาคาร

- สลิปเงินเดือนตัวจริง หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงไม่เกิน 2 เดือน

            4.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงิน (ชื่อบัญชีของผู้สมัครเเละภายใน 6 เดือนต้องมีการเคลื่อนไหวของบัญชี) (เซ็นสำเนาถูกต้อง 

                                                 ****  http://goo.gl/forms/8K6AUlTVfS   ****

 

เจมันนี่

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget