ข้อมูลสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอีของคุณ ด้วยสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เอสเอ็มอี อยากขยายธุรกิจ ลงทุน ปิดหนี้บัตรเครดิต ต่อเติม เพิ่มสาขา หาเงินทุนหมุนเวียน หรือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ธุรกิจ ทุกความคิดเป็นจริงได้กับสินเชื่อธนชาต เอส เอ็ม อี อัพ ที่พร้อมขับเคลื่อน ทุกความต้องการด้วย 4 การยกระดับทางธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยวงเงินอนุมัติสูงุสุด เพื่อผู้ประกอบการ SME

เพิ่มทางเลือก ( Up Choice)
ด้วยสินเชื่อหลากหลายประเภท ตวามความเหมาะสมและวัตถุประสงค์การลงทุนของลูกค้า

เพิ่มความรวดเร็ว (Up Speed)
รู้ผลไว รวดเร็วทันใจ ต่อเนื่องทุกจังหวะธุรกิจ กับผมอนุมัติเบื้องต้น (Pre-Approved) ที่รวดเร็วทันใจ

เพิ่มช่องทางการให้บริการ (Up Channel)
จะอยู่ใกล้-ไกล ก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป สำหรับลูกค้า เอส เอ็ม อี อัพ ด้วยช่องทางการให้บริการที่กว่า 620 สาขาทั่วประเทศ

เพิ่มการให้บริการ (Up Service)
เคียงข้างทุกความคิด ต่อยอดธุรกิจ ด้วยบริการให้คำปรึกษาทางการลงทุน

ประเภทของสินเชื่อ

 • สินเชื่อระยะยาว
  เพื่อการลงทุนในกิจการระยะยาว สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการระบุระยะเวลาและจำนวนเงินชำระคืนที่แน่นอน
 • เราให้การสนับสนุนทางให้กับธุรกิจของท่าน เพื่อการลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภค การก่อสร้าง การลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมทั้งการขยายกิจการและการเข้าซื้อกิจการ โดยมีระยะเวลาวงเงินตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยเราร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิด และกำหนดโครงสร้างทางการเงินและเงื่อนไข ให้เหมาะสมกับกระแสเงินสด (Cash Flow) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารทางการเงิน
 • วงเงินเบิกเกินบัญชี
  ยืดหยุ่นได้ตามความต้องการจริงของธุรกิจ สามารถเบิกถอนและชำระคืนได้ตลอดเวลาลดโอกาสความสูญเสียทางธุรกิจ

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจที่ขอกู้ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2-3ปี
 • ผลประกอบการธุรกิจดี มีเงินหมุนเวียน400,000 บาทขึ้นไป
 • มีประวัติการชำระเงินที่ดี
 • มีหลักประกันในรูปแบบหลักทรัพย์หรือเงินฝาก เช่น ที่ดิน อาคาร เงินฝาก พันธบัตร ฯลฯ

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและรายละเอียดเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
  เงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ
 • ทราบผลการอนุมัติสินเชื่อเบื้องต้นในหลักการ ภายใน 5-10 วันทำการ หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน

คลิกเลย*สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-911-6519*

Get Widget