ลดดอกเบี้ย พิเศษ18% สินเชื่อcimb

  โปรใหม่ 18% สินเชื่อบุคคล สินเชื่อcimb 

สินเชื่อcimb thai “เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง” ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อcimb thai เพื่อสนองความต้องการในการใช้เงินก้อน  และ ผ่อนชำระ

เพื่อลดภาระในการจ่ายแต่ละเดือนให้คุณด้วยระยะเวลาจำนวนงวดชำระมากถึง 60 งวด ซึ่งให้คุณ

ชำระยอดขั้นต่ำได้อย่างสบาย ๆ ไม่เป็นภาระให้กับคุณ และสินเชื่อcimb

พิเศษด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น-ลดดอกเพื่อให้คุณจ่ายได้สบาย ๆและ หมดภาระไวขึ้น หากคุณต้องการชำระ

มากกว่ายอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ อีกทั้งเพิ่มความพิเศษอีกขั้นด้วยการกู้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่

ต้องมีบุคคลค้ำประกันด้วย ฟรีค่าธรรมเนียม ทุกอย่าง

 cimb ,  cimbthai  , สินเชือcimb , สินเชื้อcimb , สินเชื่อบุคคล , สินเชื่อcimb , สินเชื่อส่วนบุคคล , สินเชื่อบุคคลธนาคารซีไอเอ็มบีไทย , ซีไอเอ็มบีไทย

ด้วยบริการสินเชื่อบุคคล สินเชื่อcimb thai เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลองธนาคารซีไอเอ็มบี ที่พร้อมให้คุณใช้บริการอย่างสบายใจ และ ไม่เป็นภาระเพิ่มเติมทางการเงิน เพื่อให้คุณได้นำวงเงินไปใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับคุณให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังมีบริการสมัครออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้คุณ อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายจาการใช้บริการสินเชื่อ เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลองธนาคารซีไอเอ็มบี อาทิเช่น ฟรีค่าธรรมเนียมการดำเนินการด้านสินเชื่อ  ฟรีค่าอากรแสตมป์สัญญาสินเชื่อ และ โปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารโทร  ลูกค้าสัมพันธ์

สะดวกสบาย ด้วยการสมัครออนไลน์ หรือ สมัครผ่านสาขาธนาคาร และ สมัครผ่านตัวแทน เพราะทางธนาคารทราบดีว่าความต้องการใช้เงินคือเรื่องสำคัญของลูกค้า ดังนั้นทางธนาคารจึงเน้นบริการที่รวดเร็วฉับไว เพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด และ สินเชื่อcimb ด้วยวงเงินที่สูงถึง 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดถึง 1,500,000 บาท และสะดวกด้วยการโอนเงินให้คุณทันที่ที่เอกสารผ่านการอนุมัติโดยโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้าระบุความต้องการไว้ และ ไม่ใช่เพียงแค่นี้ ลูกค้ามีประวัติทางการเงินที่ดี และ ไม่ผิดนัดชำระ ยังสามารถใช้บริการสินเชื่ออื่น ๆ ของธนาคารได้อย่างสะดวก (เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดไว้)

ตารางผ่อนสินเชื่อcimb

ตารางผ่อนสินเชื่อcimb

 

โปรโมชั่น 18% * ตลอดระยะเวลา 12-60เดือน สินเชื่อcimb thai

สินเชื่อcimb thai “เพอร์ซันนัลแคช เอ็กซ์ตร้าลอง” ระยะเวลาผ่อนชำระ สูงสุด 84 เดือน

สินเชื่อcimbบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash) วันนี้รับ Promotion ” สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคชวันนี้ ดอกเบี้ยพิเศษ 18% ต่อปี เลือกผ่อนได้ตั้งแต่12 เดือน สูงสุด 60 เดือน”

·  ฟรี! ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์

·  สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือนเท่านั้น

·  โปรโมชั่นเริ่มวันนี้ – 30 ธันวาคม 2560

** โปรโมชั่น **สินเชื่อcimb thai อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 18%ต่อปี สำหรับพนักงาน ทีมีรายได้ ประจำตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน และได้รับวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ

50,000 บาทขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด60 เดือน โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริม

การขายนี้ หรือปฎิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

·  โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะให้เฉพาะลูกค้าที่ไม่ผิดนัด ชำระหนี้ตามยอดเงินคงค้างและคงสภาพบัญชีปกติตลอดระยะเวลาที่ เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย และขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรายการส่งเสริมการขายคืนทั้งหมด

·  กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราร้อยละ 1% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ

·  หากชำระคืนไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยจาก อัตราดอกเบี้ยพิเศษหรืออัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน เป็นอัตราดอกเบี้ย 28% ต่อปีสำหรับทุกวงเงินนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชำระในงวดนั้น จนกว่าจะมีการชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจึงจะปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานสำหรับวงเงินนั้น ๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าเบี้ยปรับล่าช้า หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อcimb thai

o     พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

o    อายุ 21 – 59 ปี

o    เงินเดือนประจำ 15,000 บาท/ เดือน ขึ้นไป

o    อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป หรือผ่านโปรแล้ว

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อcimb

o    สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

o    สลิปเงินเดือน  หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง  (ระบุเงินเดือนตำแหน่งงานและอายุงาน) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

o    สำเนาบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

o    สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
o    อายุ 21 – 59 ปี

o    รายได้ประจำเฉลี่ย 400,000 บาท/ เดือน

o    ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

เอกสารเจ้าของกิจการ ประกอบการสมัคร สินเชื่อcimb

o    สำเนาบัตรประชาชน/ ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านด้วย

o    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า/ นิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน

o    สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

o    สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคาร, เลขที่บัญชี และชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้ (บัญชีของผู้สมัครเท่านั้น)

0   ภพ.30 หรือ ใบภาษี

ทุกความต้องการทางการเงิน เรามีคำตอบให้คุณเสมอ มาปรึกษาและใช้บริการสินเชื่อจากเรา ธนาคารcimb thai ซีไอเอ็มบี ที่พร้อมด้วยบริการสินเชื่อต่าง ๆ เพื่อคุณ มีปัญหาอย่ารอช้า มาหาเราแล้วคุณจะพบคำตอบ ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ  แนะนำเพื่อนเรามีค่าตอบแทนด้วยค่ะ

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget