สินเชื่อส่วนบุคคล TMB

1169_25Jul2013500807_1

โปรโมชั่น สินเชื่อ TMB CASH 2 Go 

 •  พิเศษ!รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 10% ตลอด12 เดือนแรก
 •  ฟรี!ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ และค่าอากรแสตมป์สัญญาให้สินเชื่อ
 •  ผ่อนเบา…สบายนานสูงสุดถึง 60 เดือน ด้วยดอกเบี้ยอัตราพิเศษคำนวณแบบลดต้นลดดอก
 •  เลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน (1 – 5 ปี) โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน
 •  ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
 •  วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน หรือตั้งแต่ 30,000 – 1,000,000 บาท
สิทธิพิเศษสินเชื่อบุคคล TMB CASH 2 GO
ผ่อนน้อย สบายนาน ถึง 60 เดือน สามารถปิดยอดก่อนกำหนดได้
 •  สามารถเลือกระยะเวลาผ่อนชำระแบบสบายๆ ได้นานสูงสุดถึง12-60 เดือน ที่ให้
เบาใจ และรับความสุขที่ขยายมากกว่าใคร
 •  ด้วยยอดผ่อนชำระต่อเดือนที่น้อยกว่า กับระยะเวลาผ่อนชำระที่นานกว่าใครในอัตราการผ่อนชำระเท่ากันทุกเดือน ผ่อนเลย 12งวด ก็ปิดยอดก่อนกำหนดได้เพียงพอกับทุกความต้องการ ด้วยเครดิตของคุณเอง •   ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ หรือสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อม
 •  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ แบบลดต้นลดดอก โดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันใด ๆสะดวก รวดเร็ว•   ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่คุณได้รับอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากของคุณที่ธนาคารไทยธนาคาร หรือธนาคารอื่นที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้ภายหลังการอนุมัติสะดวก สบาย •   ด้วยช่องทางการรับชำระคืนที่หลากหลาย ตลอด 24 ชม. โดยการหักบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับธนาคาร หรือโดยการชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อบุคคล TMB CASH 2 GO
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • การสมัครเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารฯ โดยธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามใบสมัครและประกาศของธนาคารฯ
 • ธนาคารจะจัดส่งจดหมายยืนยันการอนุมัติ/วงเงินสินเชื่อ พร้อมทำการโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีที่ท่านระบุไว้ในใบสมัคร ภายใน 1-3 วันทำการ นับจาก
วันที่ท่านได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร
คุณสมบัติและเอกสารการสมัครสินเชื่อบุคคล TMB CASH 2 GO
กรณีทำงานมีเงินเดือนประจำ
 • มีอายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานที่บ้าน หรือที่ทำงาน ที่สามารถติดต่อได้
 • มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือนหรือผ่านโปร
 • ต้องมีภาระหนี้สินเชื่อบุคคลประเภทไม่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินอื่น ในรูปแบบเงินกู้ วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน หรือบัตรเครดิต
 • ลูกค้าจะต้องใช้บริการสินเชื่อกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 6 เดือนและไม่มีการชำระล่าช้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ห้ามติดblacklist มาก่อน
เอกสารประกอบการพิจารณา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุด (หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ไม่เกิน 2 เดือน)
 • bookbank ย้อนหลัง3-6 เดือน + หน้าbookbank
 • ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อ 1ใบ
หมายเหตุ: กรณีสลิปเงินเดือนที่ไม่ใช่แบบคาร์บอนในตัว หรือ กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือนต้องเพิ่มเอกสารสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
หมายเหตุ: การอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ย10% ตลอด12เดือน ต้องมีภาระหนี้ไม่เกิน50% ของรายได้
เดือนที่13 จะปรับเป็นดอกเบี้ยปกติ20-28%ต่อปี
การอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร

กรอกข้อมูลเบื้อนต้นในกรณีที่สนใจ และจะติดต่อกลับ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Get Widget