Monthly Archive: March 2016

สินเชื่อsme 2

บริการจัดหาวงเงินสินเชื่อsme สินเชื่อผู้ประกอบการ

บริการจัดหาวงเงินสินเชื่อ SME (สินเชื่อธุรกิจ)  สมัครที่ไหนไม่ผ่านเราช่วยให้คุณได้ … ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ลักษณะการบริการ  เป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัท ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือต้องการเงินทุน ธนาคาร เพื่อการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันการเงิน  และเป็นพี่เลี้ยงองค์กรธุรกิจของคนที่ต้องการขอ สินเชื่อจากสถาบันการเงิน ช่วยกู้ให้ง่ายขึ้น   ทำไมจึงต้องใช้บริการจัดหาวงเงินสินเชื่อ ท่านเจ้าของกิจการหลายท่านเก่งในเรื่องการทำธุรกิจ  แต่ไม่มีความชำนาญด้านการติดต่อกับสถาบันการเงิน หลายแห่งที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการเงินที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถพิสูจน์ได้ใจ นอกจากนี้ยังมีเอกสารอีกมากมายที่สถาบันการเงินต้องการ แต่ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมการใด ๆ ที่ไม่จำเป็นต้องเตรียมการให้แล้วจะส่งผลดีต่อการขอเงินหลายครั้งสถาบันการเงินกลับมาเป็นเอกสารที่ส่งผลเสีย ต่อการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ การรับเงินจำนวนมากที่ได้รับจากการรับรู้ผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก การจัดการปัญหาเหล่านี้ให้แก่พวกท่านเพราะเรามีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินระยะยาวกว่า 20 ปีมั่นใจได้ว่า เราจะเป็นที่ปรึกษาทางคุณและช่วยดำเนินการ ให้คุณลูกค้าเข้าถึงวงเงินได้จริง  ...

สินเชื่อเจมันนี่ 0

สินเชื่อเจมันนี่ ดอกเบี้ย 1.1%ต่อเดือน

สินเชื่ออเนกประสงค์ สินเชื่อเจมันนี่ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย สินเชื่อเจมันนี่ อัตราดอกเบี้ยเเบบคงที่   1.1%     ต่อเดือน  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเจมันนี่ดอกเบี้ย                          0.65% ต่อเดือน ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินของสินเชื่อเจมันนี่            0.45% ต่อเดือน          ...

Get Widget