Category: KTC

สินเชื่อกรุงไทย 0

สินเชื่อเพื่อประชาชน สินเชื่อกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่อKTC สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน จ่ายเบาๆ เพียง 18% ปีทุกวงเงิน ทุกกรณีทุกประเภทลูกค้า วงเงินโดนๆ 5 เท่าของรายได้สูงสุด 1,000,000 บาท กู้ง่ายๆ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีหลักประกัน สบายๆ สามารถ Refinance หนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อดอกเบี้ยสูงจากธนาคารอื่น   วัตถุประสงค์ในการกู้ เพื่อการอุปโภค บริโภค บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ/เงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท และมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ผู้ประกอบการรายย่อย มีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท...

Get Widget