Tagged: กู้เงินเพื่อธุรกิจ

sme 0

หาแหล่ง สินเชื่อSME สินเชื่อเจ้าของกิจการ

ที่ปรึกษาทางการเงิน หาแหล่งสินเชื่อsme เงินลงทุนเพื่อท่านเจ้าของกิจการ สินเชื่อsme เพื่อผู้ประกอบการไทย SME เพราะเป้าหมายต้องไปให้ถึง เราพร้อมเป็นเพื่อนรู้ใจช่วยธุรกิจคุณใน การขอสินเชื่อธุรกิจ เพื่อธุรกิจรายย่อย สร้างเงินทุนและขยายธุรกิจขยายกิจการ หน้าที่หรือภาระกิจหลักของเรา เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เราให้บริการแนะนำ ให้คำปรึกษาแก่นักธุรกิจ ที่ต้องการสินเชื่อsme ท่านเจ้าของกิจการแต่ละประเภทที่ขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน ต่อเติมขยายกิจการ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ เราเป็นตัวแทนในยื่นขอสินเชื่อธุรกิจให้กับ กลุ่มผู้ประกอบการ sme เท่านั้น วงเงิน 1ล้าน-500ล้าน ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ที่ต้องใช้เงินหมุนเวียนในกิจการ และบริการจัดการโครงสร้างทางการเงิน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การจัดโครงสร้างทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ และการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีในแวดวงการเงิน ที่จะช่วยเกื้อหนุนและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าบริษัทเราชื่อ บริษัทพนักพิง...

Get Widget